Artikler

Meny
Publisert 2019-08-20
Tekst:MichelleKapstad Foto:Maritastiftelsen/KristinSvorte – Minførstedagvarinovemberi1998.Jegbleikke ansattsåtidligda, for detbegyntefaktiskgjennomsiviltjenesten. Jegblirnysgjerrigpåhvorforhanvalgteakkur atMaritastiftelsenåtjenestegjørei,oghanb egynneriherdigåfortelleomhvordandetgikkt il. – Før man trapper opp på kontoret påDillingøyskal man egentlig ha ordnet en avtale med...
Publisert 2016-07-05
16 års erfaring med detox Teen Challenge UK har nemlig i over 16 år trappet ned opiatavhengige fra heroin, metadon, subutex, og lignende, og dette gjør de på to uker! De som blir trappet ned, får 6 mg buprenorfin første dag, 8 mg dag to, og så trappes de ned til 0,2 mg i løpet av de neste 12 dagene. Dag 15 er de på null! De som...
Publisert 2016-07-05
Fremdeles reiser våre foredragsholdere rundt for å forebygge at unge begynner med rusmidler. Ofte er ungdommene uvitende om hvilke konsekvenser dette kan få, og undervisning om dette kan være med å forhindre mange dårlige valg. En av de aktive foredragsholderne i Maritastiftelsen er Jan Dørum. Vi følger han en tur til Trondheim, der han skal...
Publisert 2016-07-05
Himmelen er blå og temperaturen nærmer seg 30 grader da vi nærmer oss Storaas Gjestegård like utenfor Kongsberg. Det er deilig for oss byarbeidere å komme oss ut av gryta, og inn i den friske skogen. Samlingen begynner med en velkomst av daglig leder i Stiftelsen KRAFT - Marte Yri Evensen. Hun er drivkraften i stiftelsen, og jobber både...
Publisert 2016-07-05
Av: Leiv Holstad. Sykehuset i Telemark vil fra høsten ansette flere eks-rusavhengige i arbeidet med å hjelpe rusmisbrukere. Sykehuset vil samarbeide med kommunene Skien, Porsgrunn, Drangedal, Bamble og Siljan, og også involvere flere rus-institusjoner i dette prosjektet, bl.a. Borgestadklinikken Blå Kors. Eks-misbrukerne som skal ansettes kalles ”likemenn”...
1 - 5 av 17
1 2 3 4 Neste
Powered by Cornerstone